Hommage – Nederlandse text


Broeder Adam die bekend zal zijn als
dé bijenhouder van de twintigste eeuw,
is gestorven op 1 september 1996 op de leeftijd van 98 jaar.

Man van het veld, praatte hij met de bijen, liefkoosde hen, het scheen alsof ze zijn kalmte en waardering konden waarderen. Men zegt dat hij bijna net zoveel van de bijen hield als van God.
[The Economist, 14 Sept. 1996]

Zijn mening over de bijen en over de omkerij was zeer omzichtig:

„Hoewel zij (de bij) over een bijzonder aanpassingsvermogen beschikt, kan men toch haar samenlevingsorganisatie, noch haar onveranderbare instinct ongestraft miskennen.

Een van de eerste taken van de imker moet zijn het bestuderen van de gedragingen van de bijen en zich hier zelf aan aanpassen, als hij wenst te slagen.

Om een methode met succes bekroond te zien, moet hij voortdurend worden aangepast aan de verschillende klimaatcondities en de beschikbaarheid van nectargevende planten, alsmede aan het type kast dat wordt gebruikt en zeker aan de karakteristieken van de bij zelf.
Enkele samenvattingen van het voorwoord en het begin van de Franse uitgave van „Bijenhouden op de Buckfast Abdij“.Conception et réalisation : Jean-Marie Van Dyck
Nederlandse versie : Madelon van der Zee-Willems
Laatste wijziging op Zondag, Maart 28, 1999
Tout complément, correctif et rectificatif
est bienvenu chez Jean-Marie.VanDyck@fundp.ac.be