Karakterskala til bedømmelse af bifamilier

Adaptation française par Marie-Claude Depauw d’une conférence de Keld Brandstrup à Louvain-la-Neuve – 18 janvier 1998

Translate

Karakterskala til bedømmelse af bifamilier i avlsarbejdet

A. Sværmtræghed:

 • 5. Ingen bestiftede cellekopper.
 • 4. Bestiftede cellekopper.  Ingen sværmhindrende indgreb foretaget.  Ingen sværmning.
 • 3. Bestiftede cellekopper.  Ét sværmhindrende indgreb foretaget.  Ingen sværmning.
 • 2. >Bestiftede cellekopper/fodrede dronningelarver.  Sværmhindrende indgreb foretaget en eller flere gange.  Ingen sværmning.
 • 1. Sværmning.

B. Temperament:

 • 5. Stikker ikke.  Kan håndteres uden røg.
 • 4. Stikker ikke ved brug af røg.
 • 3. 1-3 stik uprovokeret.
 • 2. 4-10 stik uprovokeret.
 • 1. Aggressive.  Stikker villigt.

C. Tavlefasthed:

 • 5. Meget rolige.  Bierne går roligt på tavlerne, selv ved provokering.  Afrystes let.  Flyver ikke op ved eafrystning.
 • 4. Rolige.  Bierne enten lidt urolige på tavlerne (letter ikke, men flyver op ved afrystning) eller er svære at afryste (for tavlefaste).
 • 3. Nervøse.  Bierne løber på tavlerne og få bier letter uprovokeret.
 • 2. Urolige.  Bierne løber af tavlerne.  Mange bier letter uprovokeret.
 • 1. Meget urolige.  Mange bier i luften.

D. Honningudbytte:

 • 5. Mere end 50 % over bigårdens gennemsnit.
 • 4. 10–50 % over bigårdens gennemsnit.
 • 3. Bigårdens gennemsnit +/- 10 %.
 • 2. 10–50 % under bigårdens gennemsnit.
 • 1. Mere end 50 % under bigårdens gennemsnit.

Årskarakter:

 • Sværmtendens: Laveste karakter af minimum 3 bedømmelser.
 • Temperament: Gennemsnit af alle bedømmelser Ð minimum 4.
 • Tavlefasthed: Gennemsnit af alle bedømmelser Ð minimum 4.
 • Honningudbytte: Karakter = årskarakter.

Bifamiliens honningbytte og bigårdens gens.  honningudbytte skal, sammen med antal bifamilier i bigården, oplyses.

Nosemaprøver:

 • 5. Ingen sporer.
 • 4. Meget svag infektion (0–0.5 Msporer/bi).
 • 3. Svag infektion (0.5–2.0 Msporer/bi).
 • 2. Stærk infektion (2.0–5.0 Msporer/bi).
 • 1. Meget stærk infektion (mere end 5.0 Msporer/bi).

Det anbefales at udtage 60 levende bier fra hver familie; efter aflivning kan disse analyseres af Sandagergård ved Vejle.

Udrensningsevne:

 • 5. Renser helt ud.
 • 4. Renser næsten helt ud. Næsten alt udrenset.  Mere end 80 af 100 celler udrenset.
 • 3. Renser delvis ud. Mellem 20 og 80 af 100 celler udrenset
 • 2. Renser næsten ikke ud. Mindre end 20 af 100 celler Udrenset.
 • 1. Renser ikke ud.

Der fryses et stykke nyforseglet yngel i et døgn, og derefter sættes det tilbage i familierne ca. 2 døgn før bedømmelsen.  Udrensningen bedømmes efter ovenstående karakterskala.

Gruppegennemsnit:

 • Sværmtendens, gennemsnit og % over gennemsnittet for gruppen.
 • Temperament, gennemsnit og % over gennemsnittet for gruppen.
 • Tavlefasthed, gennemsnit og % over gennemsnittet for gruppen.
 • Udbytte, Gennemsnit i hele kg i forhold til årets gennemsnit for alle produktionsfamilier, og % over / under gennemsnittet for alle produktionsfamilier.